การติดตั้งแอพพลิเคชั่น Zoom สำหรับการใช้งานในครั้งแรก

กรณีที่ 1 ดำเนินการติดตั้ง Zoom โดยตรง

ท่านสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Zoom ได้จากที่นี่

https://www.zoom.us/download

หลังจากติดตั้งแอพพลิเคชั่นสำเร็จแล้ว ในกรณีที่ท่านยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน ให้ดำเนินการสร้างบัญชีผู้ใช้งานสำหรับการเข้าใช้งานต่อไป

กรณีที่ 2 การติดตั้ง Zoom ผ่านลิงค์ที่ได้รับมาเพื่อเข้าใช้งาน

ในกรณีของการเข้าใช้ Zoom เป็นครั้งแรกผ่านการคลิกจาก Invitation Link ในปฎิทิน (Calendar) หรือจากอีเมล์ที่ได้รับ ระบบจะทำการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นดังกล่าวให้ท่านโดยอัตโนมัติ ขอให้ท่าน Double Click ไฟล์ที่ได้รับเพื่อทำการติดตั้งแอพพลิเคชั่นให้เสร็จสิ้นก่อนเข้าสู่การใช้งาน

หลังจากทำการติดตั้งแอพพลิเคชั่นแล้ว ในการเข้าใช้ครั้งถัดๆ ไป ระบบจะสอบถามให้ท่านเปิดใช้แอพพลิเคชั่น โดยจะไม่ต้องมีการดาวน์โหลดซ้ำอีก ยกเว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นจะต้องอัพเดตเวอร์ชั่นใหม่

ในกรณีที่แอพพลิเคชั่น Zoom ต้องการให้ท่านสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ขอให้ท่านปฎิบัติตามคำแนะนำของแอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อการสร้างบัญชีผู้ใช้งานที่สมบูรณ์