การออกจากระบบ หลังจากเสร็จสิ้นการเรียน

ในกรณีที่การเรียนออนไลน์ได้สิ้นสุดลง และท่านมีความประสงค์ที่จะออกจากระบบ ขอให้ท่านคลิกที่ปุ่ม Log Out หรือ ออกจากระบบ ทุกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าใช้งานแอคเคาท์ของท่าน และเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง