การเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom

หลังจากที่ท่านได้ติดตั้งแอพพลิเคชั่น Zoom สำเร็จแล้ว การเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์สามารถทำได้โดยการเข้าไปในเมนู ตารางเรียนออนไลน์ และคลิกที่ลิงค์ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้สำหรับห้องเรียนของท่าน โดยอาจสังเกตุจากชื่อของอาจารย์ผู้สอน หรือวัน/เวลา ตามที่ได้รับแจ้งไว้ในเบื้องต้น

เมือคลิกที่ลิงค์ที่ต้องการสำเร็จแล้ว ระบบจะดำเนินการเปิดแอพพลิเคชั่น Zoom ให้โดยอัตโนมัติ และจะสอบถามท่านว่าต้องการดำเนินการต่อ ใช่หรือไม่ ขอให้ตอบว่าใช่ เพื่อระบบจะได้ดำเนินการต่อให้สำเร็จเรียบร้อย ท่านก็จะสามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้

ในกรณีที่ระบบสอบถามถึงพาสเวิร์ด ขอให้กรอกพาสเวิร์ดตามที่ระบุไว้ให้ในข้อความที่ปรากฎบนหน้าจอของท่าน